Usus est unus legum corrector

Адвокатско бюро

ЛЮБОМИР ВЛАДИКИН

Области на дейност

Данъчно право

Специализирал съм в областта на прилагането на европейското и българското законодателство за данък добавена стойност (ДДС), корпоративни подоходни данъци и митническо право с множество публикации в областта.Търговско право

Предлагам консултации в областта на търговското право, вещното право, банковото право и инвестициите, а също така мога да предложа процесуално представителство пред граждански съд и в арбитражни производства.Административно право

Предлагам консултации по процедури за обществени поръчки, концесии, по административно право и представителство по административни дела. 

 

 

Последни публикации

Параграф 22 ЗКПО данъчно третиране разходите за техническа инфраструктура за целите на облагането с Данък добавена стойност.

Запазете си час за консултация

Драснете ни ред и получете съвет