Представяне

Опит и квалификация

Информация по категории:

 • Софийски университет „Св.Климент Охридски” Юридически факултет, Магистър по право, Специализация „Правораздаване“ -1993-1998

 • „Национална Финансово-стопанска гимназия” Специалност-„Счетоводство и контрол” и „Пазарна Икономика” -1988-1993

 • „Българска Идло Алумни Асоциация“, Курс: Юридически английски език (2013-2014)
 • Юрисконсулт- 1998-2001

 • Управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори“ (от 2005)

 • Лектор на семинари, организирани от САК (2014)
 • International Association of Lawyers

 • Софийска адвокатска колегия
 • Адвокат на годината: Национални награди за правосъдие 2017
 • Данъчно право, Митническо право, Обществени поръчки, Концесии, Инвестиции, Търговско право, Административно право;

 • Процесуално представителство по търговски и административни дела.
 • Английски и

 • Руски език

Запазете си час за консултация

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tempus, risus quis vehicula consectetur, ex est auctor ipsum, et porttitor libero ligula mollis urna. Lorem ipsum dolor sit amet